Poděkování z LDT v Čekyni z 23.7.2018

Kerio Connect Client - PODĚKOVÁNÍ

Dobrý den.
Tak tábor skončil a mnozí jsme již v pracovním nasazení  na plno. Chtěl bych poděkovat za ukázku Městské Policie Přerov kterou provedli a která měla velký ohlas mezi dětmi i vedoucíma .Nasazení a vtipné vsuvky to bylo něco pro mě. Jsme opravdu rádi že Vaše  akce ,která proběhla na táboře dětí v Čekyni dne 23.07.2018  byla velmi skvělá . Poděkování prosím předejte strážníkům městské policie Přerov a jejím psím  pomocníkům  . Za vedení tábora a dětí   M. V. zástupce hl. vedoucího