Telefonní čísla

   Stálá služba
          581 268 156     
 Zástupce ředitele
  pro výkon služby
581 268 400
Zástupce ředitele
pro interní záležitosti
a metodiku
581 268 101
Ředitel
581 268 418 
Spisová služba
581 268 105/106
Údržba
581 268 416
Technik
581 268 207 
Oddělení prevence
604 227 787
SMS linka pro sluchově postižené
725 720 008