Psi

Současně se vznikem městské policie byla pro zkvalitnění výkonu služby zřízena skupina psovodů se psy. Tato jednotka má na starosti problémové lokality, zahrádkářské a chatové oblasti, dále zajišťuje problémové sportovní a zábavné podniky, demonstrace, průvody, průjezdy fanoušků atd., spolu s pořádkovou jednotkou MP Přerov. K této činnosti má vyhrazeno služební vozidlo, které je uzpůsobeno pro jejich činnost. Dále provádí dohled nad dodržování veřejného pořádku v obci. Psovodi se zapojují i do prevence kriminality. V rámci této činnosti provedou každým rokem velké množství ukázek práce se psy. Za kvalitní práci psů je odcvičeno mnoho pracovních a hlavně mimopracovních hodin. Psovodi MP Přerov spolupracují s psovody PČR, AČR, VSČR a ČKS.  K použití psa je potřeba osvědčení Policií České republiky. Osvědčení se vydává po složení zkoušky a to na dva roky s případnou prolongací. Aby byl pes připuštěn ke zkouškám, je zákonem stanoveno jeho stáří minimálně 14 měsíců. Za 25 let činnosti psovodů se ve službě vystřídalo 14 služebních psů. V dnešní době jsou ve stavu 4 služební psi, Quinto z Folinku (Avar), Donar Taxent, Argas Cruz de Hierro, Chaka Warpeco.

Donar Awar ArgasDonar Volf Awar Argas