Dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace

 

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která Městskou policii Přerov žádá o informaci.

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

  1. komu je určena ( že je určena Městské policii Přerov);
  2. že se žadatel domáhá informací dle zákona;
  3. adresa pro doručování (za doručovací adresu je považována i elektronická adresa).

Jedná se o základní náležitosti, které musí každá žádost o informaci vždy obsahovat  a pro případ kladného vyřízení žádosti jsou dostačující. V případě, že však výše uvedené náležitosti neobsahuje, není žádostí ve smyslu zákona.

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, vztahující se k činnosti Městské policie Přerov, se podávají:

Písemně lze podat na adrese: Městská policie Přerov, nám. T.G.Masaryka 1, 750 02 Přerov

poštou

předáním písemnosti

Elektronickou poštou lze podat:

zasláním písemnosti na policie@prerov.eu


Protokol žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. lze stáhnou zde

106 K

dotaz

dotaz 10

dotaz 6

Odmítnutí části žádosti §2_odst_4.pdf

Poskytnutí informací.pdf

Sdělení o odložení části žádosti dle §14_odst_5.pdf

Poskytnutí informací 6.2.2019.pdf

Poskytnutí informací dle 106.pdf

Poskytnutí informací 1.pdf