Dopravní prostředky

Městská policie Přerov má zajištěnou nepřetržitou službu a strážníci tráví většinu služby v terénu. K plnění náročných i běžných úkolů jim pomáhá technika, bez které by nebyli schopni maximálně plnit své úkoly. Jelikož  katastr města s místními částmi pokrývá cca 58,50 km² disponují strážníci 4 vozy v barvách Městské policie Přerov, 4 koly, devítimístnou dodávkou a motorovým člunem. Mezi základní dopravní prostředky strážníků však patří nohy a proto jsou nedílnou součástí vybavení kvalitní boty.