Kontakty

156 - tísňová linka (ohrožení života, zdraví, majetku a veřejného pořádku)


581 268 156 - stálá služba   policie@prerov.eu
581 268 400 - zástupce ředitele pro výkon služby  miroslav.kominek@prerov.eu
581 268 101 - zástupce ředitele pro interní záležitosti a metodiku  tomas.vyvazil@prerov.eu
581 268 418 - ředitel městské policie  omar.teriaki@prerov.eu
581 268 105/106 - spisová služba

581 268 416 - údržba
581 268 207 - technik
604 227 787 - skupina prevence  prevence@prerov.eu
725 720 008 - SMS linka pro sluchově postižené

Adresa: nám. T.G.Masaryka 1, Přerov