Preventivní skupina města Přerova

logo Preventivni skupina 1 kopie

V Přerově se přednáškovou činností zabývalo několik státních a nestátních organizací. Potkávali se na školách, mnohdy s obdobným tématem přednášky, proto organizace vytvořily počátkem roku 2004 tzv. Preventivní skupinu. Jejím cílem je vzájemná spolupráce, informovanost, koordinace. Tato skupina vytvořila Primárně preventivní program, který byl nabídnut všem přerovským ZŠ. Témata jednotlivých přednášek a programů jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí  preventivního programu škol.


Ve školním roce 2022/2023 Preventivní skupina uskutečnila 154 preventivních programů pro 2873 žáků přerovských základních škol a gymnázií.


Preventivní skupinu tvoří:

- Městská policie Přerov

- Policie ČR

- Pedagogicko-psychologická poradna OL kraje, pracoviště Přerov

- MMPr, orgán sociálně-právní ochrany dětí, kurátorky pro děti a mládež

- MMPr, orgán sociálně-právní ochrany dětí


Do Primárně preventivního programu se zapojily všechny přerovské ZŠ a obě víceletá gymnázia.

Koordinátorem Preventivní skupiny je Městská policie Přerov, oddělení prevence.


NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ


Městská policie Přerov, oddělení prevence

2. třída - Bezpečné chování

4. třída - Bezpečná jízda na kole

6. třída - Situace na ulici

9. třída - Co vědět v 15 letech! 


Policie ČR

7. třída - Nástrahy sociálních sítí


Pedagogicko-psychologická poradna OL kraje, pracoviště Přerov

3. třída - Povídejme si o toleranci

4. třída - Bezpečně on-line


MMPr, orgán sociálně-právní ochrany dětí, kurátorky pro děti a mládež

8. třída - trestní odpovědnost dětí a mládeže, činnost kurátora pro děti a mládež


MMPr, orgán sociálně-právní ochrany dětí

5. třída - Dítě a jeho postavení ve společnosti, dětská práva x povinnosti
Vytvořeno 16.7.2018 9:20:05 - aktualizováno 27.6.2022 13:59:39 | přečteno 1151x | lenka.skodova
 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load