Hrdina
5.6.2023

Hrdina

Krádeže v obchodech probíhají zhusta podle podobného scénáře.
 
 

Oddělení prevence

logo prevence 3!

Nabídka preventivních programů pro ZŠ a víceletá gymnázia

2. třída - Bezpečné chování

Naučit děti, jak se bezpečně chovat nejen při cestě do školy 

- úvod o městské policii

- dopravní výchova - pravidla chodců (pracovní listy)

- kontakt s cizími lidmi

- nouzová telefonní čísla

 

4. třída - Bezpečná jízda na kole

Seznámení s dopravními značkami a pravidly silničního provozu

- bezpečné přecházení - opakování 

- bezpečná jízda na kole - dopravní značky, pravidla cyklistů (pracovní listy)

- shrnutí - obrázek "Kdo se nechová správně"

 

6. třída - Situace na ulici

Seznámení žáků s nutností dodržování zákonů a právních norem a umět si poradit v různých životních situacích

- bezpečnost v dopravě - opakování problematiky chodců a cyklistů (test)

- situace na ulici  - jak se zachovat v určitých situacích 

- použití nouzových čísel

- předcházení rizikových situací

- kouření cigaret a požívání alkoholu mládeží

 

9. třída - Co vědět v 15 letech!

Seznámení žáků se základy právního vědomí a trestní odpovědností mladistvých

- oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii

- příběhy z praxe - zapojení žáků do problematiky

- trestní odpovědnost mladistvých

- postihy za přestupky a trestné činy

 

Střední školy 

Základy právního vědomí

Seznámení studentů se základy právního vědomí a trestní odpovědností mladistvých

- oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii

- trestní odpovědnost mladistvých

- příběhy z praxe - přestupky a trestné činy, objasnění pojmů, postihy za ně

- postup strážníků při řešení protiprávního jednání

  

Senioři

Jak lze předcházet rizikovým situacím

- senior v silničním provozu (pár základních pravidel silničního provozu)

- bezpečně doma i na ulici (jak se nestát obětí podvodu, jak se nenechat okrást)

- když už se něco přihodí

- prostor pro dotazy

 


Kontakt:

Městská policie Přerov

Oddělení prevence

Kratochvílova 30

750 02  Přerov

mob.: 604 227 787

email: prevence@prerov.eu

 


Vytvořeno 13.11.2018 14:52:25 - aktualizováno 9.9.2021 8:16:47 | přečteno 1777x | lenka.skodova
 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load