Zapeklitý případ
12.1.2022

Zapeklitý případ

Velkou část případů se nám daří dotáhnout do konce. Jsou tu však takové, se kterými si lámeme hlavu posledních pár dnů. Co dnů, měsíců. A
 
Cyklo
12.1.2022

Cyklo

Cyklistika je jistojistě zajímavý sport. 
 
Roští
12.1.2022

Roští

Do konce dne zbývalo ještě několik dlouhých minut. 
 
 

Aktuality

12.1.2022
Zapeklitý případ
12.1.2022
Cyklo
12.1.2022
Roští
Všechny aktuality

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Znak MPP

Povinně zveřejňované informace

1. NÁZEV

Statutární město Přerov – Městská policie Přerov

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovatelem Městské policie Přerov je statutární město Přerov. 
Městskou policii Přerov zřizuje a zrušuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), Zastupitelstvo města Přerova obecně závaznou vyhláškou.  
Městská policie Přerov je v souladu s ust. § 1 odst. 1 zákona o obecní policii zřízena jako orgán obce, tzn. orgán statutárního města Přerova. 
Městská policie Přerov zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území statutárního města Přerova a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Městskou policii řídí primátor a plněním některých úkolů při řízení MP je pověřený strážník- ředitel Městské policie Přerov.


4. ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí: 7:00 – 16:30 
Úterý: 7:00 – 15:00 
Středa: 7:00 – 16:30 
Čtvrtek: 7:00 – 15:00 
Pátek: 7:00 – 14:30

5. KONTAKTNÍ SPOJENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Statutární město Přerov, Městská policie Přerov, nám. T.G. Masaryka 1, 750 02 Přerov


Služba nonstop (24 hodin nepřetržitě) vyřizuje: 
1. případy ohrožení života, zdraví a majetku – prostřednictvím tísňové linky 156
2. přestupky (včetně dopravních – výzvy pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku)

6. ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.mpprerov.cz

7. ADRESA E- PODATELNY                                                                                

posta@prerov.eu  (E-podatelna) ID datové schránky: etwb5sh

8. ZPŮSOBY PŘÍPADNÝCH PLATEB

Občané mohou úhrady provádět: 
• bezhotovostním převodem
• prostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A
• v hotovosti na pokladně magistrátu města na ul. Bratrská 34 a na náměstí T.G. Masaryka 16, Přerov
K úhradě platby, která je příjmem statutárního města Přerova, je nutné uvedení variabilního symbolu. 
V případě úhrady pokuty uložené v příkazním řízení formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou (BPN) je nutné uvádět kromě specifického symbolu 801221 i variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby konkrétní pokuty a je totožný s číslem BPN. 
Číslo bankovního účtu: 19-1884482379/0800
Úřední hodiny na pokladnách magistrátu:http://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/uredni-hodiny-kontaktni-spojeni-podatelna.html

9. IČ 00301825

10. DIČ CZ00301825

11. DOKUMENTY - viz. bod 2

Městská policie Přerov nevytváří dokumenty koncepční, strategické a programové povahy.

12. ROZPOČET

www.prerov.eu


13. ŽÁDOST O INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.                                            


14. STÍŽNOSTI A PODNĚTY                                                                                         

Stížnost je návrh, připomínka či podnět podaný písemně, elektronicky (e-mailem) nebo ústně do písemného záznamu právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která takto upozorňuje na nedostatky či závady ohrožující její oprávněné zájmy nebo požaduje odstranění těchto nedostatků, 

Způsoby podání stížnosti a petice
• stížnost v elektronické podobě lze zaslat na e-mailovou adresu: 
posta@prerov.eu
• písemnou stížnost lze zaslat na adresu: 
Magistrát města Přerova
Kancelář primátora
Bratrská 34
750 02 Přerov 2
• ústní stížnost do protokolu lze podat v úřední době na Oddělení organizační, Kancelář primátora
• stížnost na záznamovém médiu lze předat na Oddělení organizační, Kancelář primátora.                                

Opakovanou stížnost v jedné a téže věci, pokud neobsahuje žádné nové skutečnosti, není třeba prošetřovat. O tomto rozhodnutí musí být stěžovatel písemně vyrozuměn.                                                                          

Lhůta pro zaslání písemné odpovědi stěžovateli je 30 dnů. Ve zvlášť složitých případech se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů, o čemž musí  být stěžovatel včas vyrozuměn.

 
15. VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA
 http://www.prerov.eu/cs/magistrat/pravni-predpisy-mesta/ 

16. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

http://www.lan.mu-prerov.cz/vnitr/Vnitrni_predpisy/


17. LICENČNÍ SMLOUVY

Městská policie Přerov doposud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.


18. VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE ZÁK. 106/1999 Sb.

Uvedeno na webových stránkách "www.mpprerov.cz" v záložce „Historie“.

19. GDPR

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
 


Vytvořeno 26.7.2018 9:30:26 | přečteno 1558x | miroslav.kominek
 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load