Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

Statutární město Přerov

Kontaktní spojení: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/uredni-hodiny-kontaktni-spojeni-podatelna.html


Kontakty na pověřence:

Ing. Renata Lounová

e-mail: poverenec@prerov.eu,

telefon.: 581 268 135,

adresa: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2


Statutární město Přerov (dále jen „SMPr“) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů. 

SMPr tímto informuje subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky.

Výše uvedená práva je stěžovatel oprávněn uplatnit v písemné listinné (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným el. podpisem nebo datová schránka) na kontaktních údajích správce uvedených výše.

SMPr tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

SMPr tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR. 

SMPr informuje o právu konzultace problematiky zpracování osobních údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů SMPr, přičemž je možné po předchozím objednání využít osobní konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

SMPr nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V rámci SMPr nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů správcem statutární město Přerov (Magistrátem města Přerova a Městskou policií Přerov) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") 


Vytvořeno 27.7.2018 10:39:05 | přečteno 487x | ernest
 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load