Cena za přežití
23.5.2023

Cena za přežití

Místa ke spánku jsou dobrá, méně dobrá, a ta v Darwinově hotelu.
 
 

Zpráva z jednání kolegia

kolegium

Na jubilejním 50. zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. města Prahy, které se uskutečnilo v květnu v Hradci Králové, byl zvolen předsedou kolegia ředitel Městské policie Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA. Stalo se tak již potřetí v řadě a staronové funkce se tak ujal na další dva roky.

Místopředsedové kolegia jsou nově ředitelé: Ing. Eduard Šuster z MP hl. m. Prahy, Mgr. Ladislav Krajčík z MP Liberec a Mgr. Omar Teriaki z MP Přerov.

Na jednáních kolegia řeší ředitelé aktuální témata bezpečnosti a veřejného pořádku v největších městech České republiky. Městská policie je jediným přímým nástrojem municipalit, jak na svém území prosazovat dodržování zákonů a dalších právních předpisů. Nedílnou součástí každého jednání je proto také výměna praktických zkušeností z výkonu služby i řízení těchto sborů. 

„Strážníci obecních policií jsou základním prvkem prevence kriminality na místní úrovni. Jejich každodenní přítomnost v ulicích obcí a měst ve spojitosti s kvalitním výkonem služby přispívá zásadním způsobem k pocitu bezpečí občanů i k vnitřní bezpečnosti státu,“ uvedl během dvoudenního jednání předseda Kladníček.

Kolegium se proto intenzivně zabývá aktuálními otázkami zlepšení sociálních i ekonomických podmínek, které jsou pro další stabilizaci a rozvoj obecních policií nezbytné.

„Obávám se, že pokud nedojde k radikální změně v této oblasti, pocítíme nejpozději v horizontu jednoho desetiletí závažné problémy vyplývající především ze stárnutí a odchodů stávajících strážníků. Velká konkurence na trhu práce mezi jednotlivými bezpečnostními složkami státu a trvale klesající zájem i úroveň uchazečů o práci v nich může vést v budoucnu ke zhoršení bezpečnosti, a to především ve velkých městech,“ konstatoval předseda Kladníček.

Kolegium ředitelů se proto písemně obrátilo na poslance bezpečnostního výboru Parlamentu České republiky, ministra vnitra a Svaz měst a obcí s žádostí o otevření diskuze, která by se zaměřila na alespoň částečné narovnání sociálního postavení strážníků.

 


Vytvořeno 12.6.2019 11:15:42 | přečteno 731x | miroslav.kominek
 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load