Nov

Umrlec

Úplněk, stejně jako nov jsou časem mystickým dnes i v minulosti.

A jelikož se vše točí v kruhu a opakuje, zapátrali jsme ve starých kronikách, abychom porovnali jednu událost, kterou strážníci řešili. A co myslíte? Měl ho tam.

„V den, kdy veleben jest svatý Magnus, stal se čin, jenž jisto způsoben býti mohl konjunkcí Slunce a Měsíce, kterážto v čase nočním nastala. S kuropěním l´ud zbrojný, jenž s podpásanými bedry klid v městě strážil, oslovil bohabojný rab, kterýžto podél zdi krchovní kráčel ku trhu. Drabantům těmto vyděšen líčil, že kterýs povrhel, zpustek či nigromant mrlinu z rovu vyjmul a v křích pohodil. Tatoť, že by ouzkost či smrť přivoditi mohla ladám cnostným, jakož i sprostým hnojníkům, kdyby ji uzřeli. I jeli šacéři ku krchovu a v křích pak nalezli bledého korpusu lidského s barbem ryšavým a lyšicí. Pročež dloubli do korpusu, by vypustili z něj spór nečistých a žlč. Umrlec však zvuk hýkavý vydal jak hovado boží a ku životu se bral. I zařekli se zbrojní slovy proti uřknutí a silám zlým. Neb již slunce nad obzorem byvši, zkoumali vartéři, zdaliž o navrátilce se nejedná, kterýžto zlobný, že spánek jeho věčný narušen byv, neb snad vampýra, fexta či onačejšího zmeka ďábelského. Leč o síly pekelné nešlo, neb tělo zetlelé nikterak nebyvši, ač sršaté a páchnuvší jako zcepenělý pes. Ten chasník nebyv běs, alebrž helbrecht jakýs, hodoválek a kořalečník, co spal po noci plné bujaré merendy, kdy nejednomu džbánku truňku na dno se podívav pad, kde nohy jemu sešly, sil se již nedostávavše. Nad ránem pak poctivého měšťana vyděsil, ač ten sám řek, že není zbabělá sketa, leč udatný mužský, ba i rek. Dostalo kázání se hltáčovi, jež barvu líce měl jak vápno, kterak život spořádaný žíti i on se pak laje k domovu vydav, snad svědomí své zpytuje. Ve světnici čeká jej zášijků nepočítaně a ve večeřadle jistě teřich svůj dnes nenaplní.“
x x x

Strážníci v časných ranních hodinách přijali oznámení o bezvládně ležící postavě u hřbitovní zdi. Při příjezdu na místo nalezli muže, který během noci požil a cestou k domovu vyčerpáním usnul. Svou polohou vzbuzoval v kolemjdoucích důvodnou obavu. Po probuzení se následně vydal k místu bydliště. 

Vytvořeno 15.9.2021 13:21:43 | přečteno 104x | miroslav.kominek
 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load