Zapeklitý případ
25.11.2021

Zapeklitý případ

Velkou část případů se nám daří dotáhnout do konce. Jsou tu však takové, se kterými si lámeme hlavu posledních pár dnů. Co dnů, měsíců. A
 
Mrazíky
25.11.2021

Mrazíky

Na údery prvních mrazíků reagují ve světě různě. 
 
 

Aktuality

25.11.2021
Zapeklitý případ
25.11.2021
Hlasy
25.11.2021
Mrazíky
Všechny aktuality

Jednotné hodnostní značení

kolegium

Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále Kolegium) bylo přijato Prohlášení, které vede k jednotnému hodnostnímu označení strážníků v České republice.

Při přípravě Prohlášení bylo Kolegium osloveno Svazem měst a obcí České republiky, aby do Prohlášení zapracovalo také hodnostní značení i pro menší územní celky (města a obce). Kolegium proto rozšířilo své Prohlášení o hodnostní značení strážníků městských a obecních policií a doporučilo ředitelům a velitelům k přijetí v celé ČR.  O přijetí Prohlášení bylo informováno Policejní prezidium ČR i MVČR. 

K Prohlášení přistoupilo 26 statutárních městských policií z celkového počtu 27 měst. 

Cílem Prohlášení je snaha o zavedení jednotného hodnostního označení z důvodu sjednocení názvosloví tak, aby na všech obecních a městských policiích bylo označení jednotné a transparentní pro veřejnost a pro ostatní složky IZS.
Například při zákonem stanovených krizových stavech nebo určených společenských akcích, kdy si obce/města mohou na základě veřejnoprávní smlouvy navzájem poskytnout strážníky, je stejné hodnostní značení strážníků jasným a přehledným identifikátorem jejich služebního zařazení. Řečeno velmi zjednodušeně – chceme, aby bylo občanům zřejmé, jaký strážník s nimi jedná,“ uvedl předseda Kolegia Milan Kladníček. 

Platnost Prohlášení je od 1. 1. 2019 s přechodným zavedením do 1. 1. 2022 - tedy do data, kdy si většina MP bude připomínat 30 let od znovuobnovení činnosti městských policií ve městech. 

Jedná se o historický okamžik pro všechny obecní policie, protože nikdy po dobu existence cca 150 let nedošlo k takovému jednotnému prohlášení.

Ing. Milan Kladníček, MBA

Předseda Kolegia ředitelů MP statutárních měst a hl. města Prahy

ředitel Městské policie Zlín
Vytvořeno 23.10.2018 9:53:01 | přečteno 462x | miroslav.kominek
 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load