Exot
12.9.2023

Exot

„Dobrý den, máme doma pořádného barevného exota.“ 
 
 

Jednotné hodnostní značení

kolegium

Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále Kolegium) bylo přijato Prohlášení, které vede k jednotnému hodnostnímu označení strážníků v České republice.

Při přípravě Prohlášení bylo Kolegium osloveno Svazem měst a obcí České republiky, aby do Prohlášení zapracovalo také hodnostní značení i pro menší územní celky (města a obce). Kolegium proto rozšířilo své Prohlášení o hodnostní značení strážníků městských a obecních policií a doporučilo ředitelům a velitelům k přijetí v celé ČR.  O přijetí Prohlášení bylo informováno Policejní prezidium ČR i MVČR. 

K Prohlášení přistoupilo 26 statutárních městských policií z celkového počtu 27 měst. 

Cílem Prohlášení je snaha o zavedení jednotného hodnostního označení z důvodu sjednocení názvosloví tak, aby na všech obecních a městských policiích bylo označení jednotné a transparentní pro veřejnost a pro ostatní složky IZS.
Například při zákonem stanovených krizových stavech nebo určených společenských akcích, kdy si obce/města mohou na základě veřejnoprávní smlouvy navzájem poskytnout strážníky, je stejné hodnostní značení strážníků jasným a přehledným identifikátorem jejich služebního zařazení. Řečeno velmi zjednodušeně – chceme, aby bylo občanům zřejmé, jaký strážník s nimi jedná,“ uvedl předseda Kolegia Milan Kladníček. 

Platnost Prohlášení je od 1. 1. 2019 s přechodným zavedením do 1. 1. 2022 - tedy do data, kdy si většina MP bude připomínat 30 let od znovuobnovení činnosti městských policií ve městech. 

Jedná se o historický okamžik pro všechny obecní policie, protože nikdy po dobu existence cca 150 let nedošlo k takovému jednotnému prohlášení.

Ing. Milan Kladníček, MBA

Předseda Kolegia ředitelů MP statutárních měst a hl. města Prahy

ředitel Městské policie Zlín
Vytvořeno 23.10.2018 9:53:01 | přečteno 656x | miroslav.kominek
 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load