Staňte se strážníkem Městské policie Přerov

vys

Telefonní čísla

   Stálá služba
          581 268 156     
 Zástupce ředitele
  pro výkon služby
581 268 400
Zástupce ředitele
pro interní záležitosti
a metodiku
581 268 101
Ředitel
581 268 418 
Spisová služba
581 268 105/106
Údržba
581 268 416
Technik
581 268 207 
Oddělení prevence
604 227 787
SMS linka pro sluchově postižené
725 720 008
 

 

Čísla tísňového volání

112IZS
150Hasiči
155Záchranka
156Městská policie
158Policie ČR
load